dr n. med. lek. stom. Marcin Gołębiowski
Specjalista Protetyki Stomatologicznej, asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. lek. stom. Joanna Jabłońska-Zrobek
Specjalista Ortodoncji, asystent w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. lek. stom. Angelika Wójcicka-Rubin
Specjalista Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej, asystent w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. lek. stom. Marta Tyndorf
Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddział Chirurgii Szczękowo Twarzowej w Łasku

dr. n. med. lek. stom. Cezary Langot
Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Zastępca Kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

lek. dent. Agnieszka Soska-Czop
Specjalista Stomatologii Zachowawcznej z Endodoncją, doktorantka w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

lek. stom. Robert Mokrowiecki
Specjalista Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Poradnia Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii w Łodzi